Fritisbåtskipper

Hvem må ha fritidsskippersertifikat?

Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart må du ha fritidsskippersertifikat.

Vi har to ulike sertifikater: D5L og D5LA.

  • Med D5L kan du føre norske fritidsfartsøy i stor kystfart.
  • D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Hvilke krav stilles for å få dette sertifikatet?

Du være fylt 18 år og oppfylle tre krav:

  • bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet,
  • gyldig helseerklæring fra lege og
  • dokumentert godkjent fartstid

Der er også mulig å få utstedt fritidssertifikat dersom du er eller har vært innehaver av et dekksoffisersertifikat etter STCW-konvensjonen, eller har bestått en eksamen som dekker vedlegg III tabell A-II/3 i kvalifikasjonsforskriften.

Kurset som går over 120 skoletimer fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter inntil 24 meters lengde i stor kystfart og inneholder følgende hovedemner:

Navigasjon

•  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon
•  Navigasjonsmidler – praksis ombord
•  Sjøveisregler og brovakthold
•  Skipslære
•  Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nødsituasjoner) **)
•  Teknologi/Motorlære
•  Håndtering av fartøy – praksis ombord

1)
Dette sertifikatet gir også rettigheter til Fiskeskippersertifikat klasse C når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.

2) Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer – som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer.

  • En undervisningstime tilsvarer 45 minutter

Eksamen

Navigasjon                                                    (4 Timer skriftlig)

Navigasjonhjelpemidler                            ( 2 timer)

Sjøveisregler/Brovakthold                       (2 timer)

Skipslære                                                     ( 2 timer)

Sikkerhet                                                      ( 3 timer)

Teknologi/motorlære                               ( 2 timer)

Navigasjonsmidler                                     Deltatt

Håndtering av fartøy(praksis)                  Deltatt

Tid til eksamen kommer i tillegg til de angitte undervisningstimene

KOPIRETT Midt Norsk Båtskole | H3 ikt