Båtførerprøven

Viser lærebok i BøtførerprøvenDersom du er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerbevis.

Hva er båtførerbevis?

Båtførerbeviset er et sertifikat som lar deg føre norske fritidsbåter opp til 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor Norges grenser.

Hvem må ha båtførerbevis?

Alle personer som er født 1.1.1980 eller senere og som skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde.

Hvem må ikke ha båtførerbevis?

Personer født før 1980 er fritatt fra kravet om båtførerbevis, og kan føre båter opp til 15 meter uten å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis.

Vi anbefaler allikevel alle å ta båtførerprøven få å øke sin kunnskap knyttet til det å føre båt.

Hvilke aldersgrenser gjelder?

Du må ha fylt 16 år for å føre fritidsbåt som:

  • går raskere enn 10 knop (18,5 km/t)
  • har større motor enn 10 hestekrefter

Hvor kan jeg ta båtførerprøven?

Midt Norsk Båtskole  AS telefon 45610407 / post@mnbaatskole.no