Båtvett

Det er alt for mange båtførere som er direkte farlige på sjøen. De grunnleggende sjøvettsreglene må alle kunne, og derfor oppfordrer vi båtførere til å friske opp kunnskapen.

Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt. Reglene kan sammenlignes med trafikkreglene på veien, der spesielt vikepliktsreglene for å unngå sammenstøt og krav om avstand til andre båter er viktige.

Båter kan være vanskelig å manøvrere eller stoppe, og det oppstår mange kostbare småkollisjoner og mer alvorlige ulykker fordi kunnskapene er lave. Derfor er det svært viktig at båtførere kjenner til når de skal vike, hvordan de skal håndtere båten i trangt farvann og hvordan regelverket er for å holde avstand til andre båter.

KOPIRETT Midt Norsk Båtskole | H3 ikt