Båtskolen

Midt Norsk Båtskole AS ble startet høsten 2017,  men daglig leder har drevet undervisning i maritime fag siden 1996.

Skolen ble godkjent av Sjøfartsdirektoratet den 5.12.17 for :D5L/D5LA og Praktisk Utsjekk. Samt godkjenning fra Norsk Test som godkjent testsenter.

Skolen har godt kvalifiserte lærere alle med maritim bakgrunn og alle har seilt i mange år.

4 navigatører med D1/sjøkapteinutdannelse

1 maskinist.

Samt vi har egen båt, 14,81 meter. for Praksis utsjekk.